KĀ RĪKOTIES

Ja tuvinieks nomiris mājās

Ja tuvinieks nomiris mājās, dabīgā nāvē

Ja tuvinieks nomiris mājās, dabīgā nāvē, pirms tam jau ir bijis slims vai sūdzējies par sliktu pašsajūtu, jāsazinās ar ģimenes vai ārstējošo ārstu, kurš ieradīsies pie nelaiķa lai konstatētu nāves faktu un izrakstītu miršanas izziņu. Iespējams ģimenes ārsts izrakstīs miršanas izziņu bez nelaiķa apskates, ja viņam ir bijis zināms mirušā stāvoklis.

Ja tuvinieks nomiris vēlu vakarā, brīvdienā vai svētku dienā

Ja tuvinieks nomiris vēlu vakarā, brīvdienā vai svētku dienā un ģimenes ārsts nav pieejams, jāsazinās ar poliklīnikas dežurējošo ārstu un tuvākās darba dienas rītā jāsazinās ar ģimenes ārstu.

Mirušā ģimenes ārsts ir tiesīgs neizrakstīt apliecību par nāves iestāšanos, ja mirušais pēdējā laikā nav ārstu apmeklējis un viņa veselības stāvoklis nav ārstam zināms un līdz ar to nav skaidrs nāves iemesls. Nezināma nāves iemesla gadījumā ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu uz autopsiju (sekciju), lai noskaidrotu nāves cēloni.

Ja nav zināms mirušā ģimenes ārsts

Ja nav zināms mirušā ģimenes ārsts vai viņš nav bijis reģistrēts ne pie viena ģimenes ārsta, tuvinieki var griezties pie jebkura cita ģimenes ārsta, kurš tad arī izlems, kas tālāk darāms.

Ja tuvinieks miris laikā, kad pie viņa ir ieradusies NMP

Ja tuvinieks miris laikā, kad pie viņa ir ieradusies NMP (neatliekamā medicīniskā palīdzība), tad NMP darbinieks izraksta pagaidu dokumentu par nāves iestāšanos. Uz šī pamata vēlāk ģimenes ārsts izraksta miršanas izziņu.

Ja cilvēks miris vardarbīgā nāvē

Ja cilvēks miris vardarbīgā nāvē (bijusi konflikta situācija, noticis nelaimes gadījums vai pašnāvība) tad jāizsauc Valsts policija, kuras darbinieki tad arī lems par tālāko darbību un ja būs nepieciešams, nosūtīs mirušo uz tiesu ekspertīzi.

Mirušā nogādāšanu morgā, pēc tam kad ir nokārtota miršanas izziņa, var veikt paši mirušā tuvinieki vai, kā to pārsvarā dara, uzticēt šo darbu kādam apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam. Tikai ar NMP izziņu vai ģimenes ārsta izrakstītas izziņu mirušo var nogādāt morgā vai nodot apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem tālākai darbībai.